THONBURI RUN #1

จัดโดย

โรงพยาบาลธนบุรี
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานศิริราชมูลนิธิ ในวโรกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 68 พรรษาในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2566
 2. เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมจำนวนหนึ่งสำหรับนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
 3. เพื่อจัดหารายได้อีกส่วนหนึ่งสำหรับนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลสบทบทุนศิริราชมูลนิธิ ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้ตามเป้าหมายของศิริราชมูลนิธิต่อไป
 4. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนประชาชนทั่วไปในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 5. เพื่อเป็นโอกาสแก่ประชาชนทั่วไปซึ่งมีจิตศรัทธาได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการบำบัดรักษาผู้ป่วยยากไร้ให้พ้นจากการคุกคามของโรคภัยไข้เจ็บ

วันจัดงาน

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 05.00 น.

สถานที่จัดงาน

ปล่อยตัว ใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี)

ประเภทการแข่งขัน

 1. วิ่งระยะ 10 km. ( ชาย 6 กลุ่ม / หญิง 6 กลุ่ม)
 2. เดิน/วิ่ง ระยะ 5 km. ( ไม่มีการแข่งขัน )

กลุ่มอายุการแข่งขัน

 • ชาย : อายุไม่เกิน 19 ปี / 20-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปีขึ้นไป
 • หญิง : อายุไม่เกิน 19 ปี / 20-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปีขึ้นไป

รางวัลและของที่ระลึก

 1. ผู้ชนะวิ่งมินิมาราธอน 10 กม. ที่เข้าเส้นชัยคนแรกจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”
 2. ผู้ชนะเลิศ อันดับ 1 - 5 จะได้รับโล่รางวัลจากโรงพยาบาลธนบุรี
 3. ผู้เข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญรางวัล THONBURI RUN #1

ช่องทางสมัคร Online

www.THONBURIRUN.com

Hotline

095-558-1556

ค่าสมัคร

 1. วิ่งมินิมาธารอน 10 Km. ค่าสมัครท่านละ 600 บาทรวมค่าประกันอุบัติเหตุ และค่าจัดส่งถึงบ้าน
 2. เดิน/วิ่ง เพื่อสุขภาพ 5 Km. ค่าสมัครท่านละ 600 บาทรวมค่าประกันอุบัติเหตุ และค่าจัดส่งถึงบ้าน

สิ่งที่ได้รับ

 1. วิ่งมินิมาธารอน 10 Km. ได้รับ เสื้อวิ่ง + หมายเลขวิ่ง + เหรียญที่ระลึก
 2. เดิน/วิ่ง เพื่อสุขภาพ 5 Km. ได้รับ เสื้อวิ่ง + หมายเลขวิ่ง + เหรียญที่ระลึก

การรับเสื้อ + เบอร์วิ่ง

สมัคร Online / จัดส่งถึงบ้าน

ระยะเวลาจัดส่ง

เริ่ม 10-25 ธันวาคม 2565

กฎกติกาการแข่งขัน

ใช้กฎกติกาสากลของการวิ่งมาราธอน
คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นเด็ดขาด

บริการและอำนวยความสะดวก

 • บริการน้ำดื่ม ทุกๆ 2 km.
 • บริการอาหาร ผลไม้ และเครื่องดื่ม ฟรี
 • บริการทางการแพทย์ และพยาบาล

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 05.00 น.
ปล่อยตัว ใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี)

04.00 น. นักกีฬาเริ่มเข้าสู่จุดปล่อยตัว
04.30 น. เริ่มพิธีเปิดงาน
04.40 น. ยืดเหยียดร่างกายก่อนวิ่ง
05.00 น. ปล่อยตัวนักกีฬา (ระยะ 10 K)
05.10 น. ปล่อยตัวนักกีฬา (ระยะ 5 K)
07.00 น. พิธีมอบรางวัลตามลำดับ / แจกรางวัลแก่ผู้โชคดี
08.00 น. ปิดงาน

จัดโดย

โรงพยาบาลธนบุรี